Kontakt

Adresa sjedišta: Gojka Šuška 5, 22300 Knin

e-mail: udrugaporta@yahoo.com

Facebook stranica: https://www.facebook.com/Udruga-Porta-1586346354768847/?ref=bookmarks

Tel: 0957540328

Kontakt osoba: mr. sc. Spomenka Martić