Advent Knin

Udruga Porta je sudjelovala u organizaciji programa Advent u Kninu koji je priredio Grad Knin, a tijekom same manifestacije, održane su dvije radionice: “Darivanje uz zagonetke” i “Davanje naziva parkiću” u svrhu poticanja građanske inicijative.