Otvorena Facebook stranica Čitamo za djecu

Udruga Porta je kreirala ovih dana novu stranicu na Facebooku na kojoj će biti objavljivane sve novosti vezane za aktivnosti na projektu “Čitamo za djecu”. Projekt financira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske već drugu godinu za redom. Ciljana skupina projekta su djeca od 5 do 13 godina. Projektom se potiče čitanje u neformalnom okruženju, te kreativni i kritički pristup kulturnim i umjetničkim sadržajima metodama filozofije s djecom. Projekt traje od 1. ožujka 2019. godine do 1. rujna 2019. godine u Kninu, u Narodnoj knjižnici, Krešimirova 20, koja je i partner na projektu.

Više na samoj stranici:

https://www.facebook.com/citamozadjecu/